Duszpasterze

Proboszcz ks. Jerzy Piwowarczyk

mgr teologii, ur. 1964 (Łączna). wyśw. 1990

mian. 2015

Wikariusz ks. Dominik Terczyński

mgr teologii, ur. 1991 (Jędrzejów), wyśw. 2016

mian. 2019