Historia

 Historia kościoła i parafii Św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Słowiku rozpoczęła się po zakończeniu I Wojny Światowej. Słowik był wówczas letniskiem. Goście przyjeżdżali tutaj  na dłuższy, wakacyjny wypoczynek, oraz na weekendy.

Ks. Antonii Żrałek, zauważył potrzebę wybudowania tu kaplicy, w której byłyby sprawowane niedzielne msze święte dla letników. Pomysł ten poparł Achilles Ratti (późniejszy papież Pius XI). Przy wsparciu mieszkańców Słowika i po uzyskaniu pozwolenia na dzierżawę ziemi, w dniu 3 maja 1935 r. ks. Żrałek poświecił plac pod budowę kaplicy, a  w dniu 4 sierpnia nastąpiło jej uroczyste poświęcenie przez ks. Biskupa Sonika. Jednocześnie ks. Żrałek rozpoczął starania o wybudowanie kościoła w Słowiku. W 1937 roku wzniesiono do połowy mury kościelne oraz udało się pokryć blachą zakrystię. Natomiast w I połowie 1938 roku oddano do użytku prezbiterium. Znaczącym wydarzeniem w historii parafii były, w dniu 3 września 1938 roku, odwiedziny Filipa Cortesi, Nuncjusza Apostolskiego w Polsce, który pobłogosławił dzieło ks. Żrałka. Dzięki ofiarności mieszkańców Słowik w dniu 8 grudnia 1938 r ukończono budowę kościoła umieszczając na jego szczycie żelazny krzyż. W dniu 9 czerwca 1939 roku w nowej świątyni odbyła się pierwsza msza. W 1944 roku dzięki ofiarności Pana Szczygielskiego położono w kościele marmurową posadzkę, a 4 fundatorów podarowało witraże okienne.

 II Wojna Światowa nie ominęła Słowika. W dniu 5 stycznia 1945 roku, podczas nalotu bombowego w kościół uderzyłpocisk. Nie doszło jednak do wybuchu, pocisk tkwi we frontowej ścianie do dziś, natomiast z dachu spadł krzyż. Budynek świątyni został splądrowany i ograbiony z wyposażenia liturgicznego. Dzięki hojności mieszkańców Słowika naprawiono zniszczenia wojenne. W 1958 roku  przyjechał do Słowika na wizytacje kanoniczną ks. Biskup Czesław Kaczmarek. W 1959 roku  ks. Jerzy Żmuda pełnił posługę wikariusza w Białogonie i rektora kościoła w Słowiku.  Nowy zarządca dbał zarówno o wiarę parafian jak i o stan  materialny świątyni.  Od 1960 roku w Słowiku msze św. odbywały się przez cały rok.

W dniu 21 września 1960 r. ks. Żmuda został oddelegowany do innej parafii a w jego miejsce przybył ks. Tadeusza Michalski obejmując urząd rezydenta w Słowiku – a po erygowaniu parafii w dniu 28 grudnia 1978 r., – proboszcza tej wspólnoty.  Ks. Michalski był proboszczem parafii do 1995 roku. Po jego śmierci urząd proboszcza objął ks. Edmund Tarnówka, który dokonał istotnych zmian w kościele i jego otoczeniu: m.in. wybudował schody do kościoła, kaplicę pogrzebową oraz nowąplebanię. Znaczącym wydarzeniem w historii parafii była, w 2005 r. peregrynacja relikwii św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Po latach wiernej posługi, w 2012 r., ks. Edmund Tarnówka  odszedł  na  emeryturę, a nowym proboszczem został ks. Dariusz Gącik.

W roku 2015 obecny ks. proboszcz Dariusz Gącik został mianowany przez Biskupa Kieleckiego Jana Piotrowskiego Wikariuszem Generalnym. Z tej racji nowym proboszczem został mianowany ks. Jerzy Piwowarczyk.