Bierzmowanie

IMG_0243

Wszelkie przygotowania do sakramentu bierzmowania  w roku 2020 są na razie odwołane.

 Ks. bp Marian Florczyk wyznaczył nowy termin bierzmowania na dzień 29 października 2020 ( czwartek) godz. 17.00.

 
 
Kielce,dnia 10 września 2015 r.
DEKRET BISKUPA KIELECKIEGO
W SPRAWIE PRZYGOTOWANIA
DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA
 
Mając na uwadze dobro duchowe wiernych przygotowujących się do przyjęcia Sakramentu
Bierzmowania oraz wypełniając przepisy Prawa Kanonicznego zawarte w normach ogólnych,
jaki zaleceniami Konferencji Episkopatu Polski zarządzam, aby w Diecezji Kieleckiej były zachowane
następujące normy:
1. Do Sakramentu Bierzmowania przystępują uczniowie klasy 8 szkoły podstawowej
2.Przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania odbywa się w parafii zamieszkania kandydata i trwa 12 miesięcy.
3.Proboszcz Parafii jest odpowiedzialny za przygotowanie kandydatów do Sakramentu Bierzmowania.
 
 
 
† Jan Piotrowski
BISKUP KIELECKI