Intencje 27.11-4.12

Niedziela 27.11

7.45 + Zofia Bronisław Henryk Iwańscy Julia Wojciech Ciosk

9.30 -1/ w intencji członków Apostolatu Maryjnego, ich rodzin oraz o rozwój

         tego dzieła

       -2/ + Władysława Piotrowska – greg.

11.00  za parafian

12.30 o Boże błog., zdrowie dla p. Kasi organistki

17.00 + Marian Janus

Poniedziałek 28.11

7.00  -1/ + Justyna Helicka – Kumorowska – od Haliny i Waldemara Janusów

          -2/ + Władysława Piotrowska – greg.

17.00 + Leon Aniela Stachura  Genowefa Jan Andrzej Brzoza

Wtorek 29.11

7.00  + Władysława Piotrowska – greg.

17.00 -1/ + Andrzej Dziura – od mieszk. Markowizny

          -2/+ Wanda Galińska

Środa 30.11

7.00 + Władysława Piotrowska – greg

17.00  + Andrzej (2r) Aniela Szałas ( 10r) Małgorzata Śmiech (10r) Leopold

          Jakubowski (3r)

Czwartek 1.12

7.00  + Andrzej Dziura – od r. Wireckich

8.00 o Boże błog. dla pracowników ,, Trzuskawicy’’ z okazji ,, Barbórki’’

17.00 -1/+ Daniel Porzucek Stefania Władysław Wojsa

          -2/ + Wanda Galińska

Piątek 2.12

9.30  + Zofia Anna Stanisław Bartnik

11.00 + Aniela Gładysz – od córki Zofii Stępień z r.

 17.00 ZBIOROWA

+ Andrzej Dziura – od mieszk. Markowizny

+ Władysław Żuchowski – od sióstr

+ Anna Brzoza – od brata Tomasza z r.

+ Czesław Staniek – od Tadeusz Duda – od brata Czesława

+ Ewa Górnicka – od brata Mariana z r.

+ Marek Węgliński

+ Jerzy Kwiecień – od uczestników pogrzebu

+ Zygmunt Huptyś – od siostry Teresy z r.

Sobota 3.12

9.30 o Boże błog. dla Kornelii w 1 urodziny

11.00 + Andrzej Baran – od żony

15.30

17.00 o Boże błog. dla mamy Barbary z okazji imienin, zdrowie, dary Ducha

         św., opiekę NMP w dalszym życiu – od córki Anety

Niedziela 4.12

7.45 o Boże błog., dary Ducha św., opiekę NMP dla Sławomira z okazji urodzin

9.30 + Aleksandra Cichońska (r) Józefa Władysław Pyczek Bogumiła Kuźma

11.00  -1/ + Anna Brzoza – od brata Piotra z r.

          -2/ za parafian

12.30 o Boże błog., zdrowie dla Wiktorii w 18 urodziny – od dziadków

17.00 + Henryk Danuta Wierzbiccy

Intencje 20.11-27.11.2022

Niedziela 20.11

7.45 + Jerzy Rączka

9.30 -1/ + Genowefa Mieczysław Szmatoła Jan Dzik Helena Władysław Dzik

       -2/ + Władysława Piotrowska – greg.

11.00  o Boże błog. organistki p. Kasi i  chórzystów z racji św. Cecylii

12.30 o Boże błog.., zdrowie dla Szymona w 4 urodziny

17.00 + Mieczysław Malarczyk

Poniedziałek 21.11

7.00  + Władysława Piotrowska – greg.

17.00 + Magdalena Kobus – od r. Rymów

Wtorek 22.11

7.00  -1/ + Justyna Helicka – Kumorowska – od mieszk. bloków 33 i 38

        -2/ + Władysława Piotrowska – greg.

17.00 + Cecylia Banasik (ur.)

Środa 23.11

7.00 -1/ + Władysława Piotrowska – greg

        -2/+ Grzegorz Robert Józef Zofia Stelmaszczyk

17.00  ZBIOROWA

O Boże błog., zdrowie dla Genowefy Jastrzębskiej z racji urodzin

+ Czesław Staniek – od koleżanek z Sitkówki

+ Jerzy Rym – od Zarządu i Prac. Spółdz. ,, Domator’’

+ Andrzej Dziura – od mieszk. Markowizny

+ Andrzej Pobocha

+ Małgorzata Maciejewska – od sąsiadów Świebodów i Wiesłąwy Znojek

+ Anna Brzoza – od brata Łukasza

+ Bolesław Wawrzycki – od Zofii

+ Aniela Gładysz – od córki Haliny Bryk z r.

+ Andrzej Baran – od lidii Stelmach z r.

+ Ewa Górnicka – od uczestników pogrzebu

Czwartek 24.11

7.00  dziękczynna za dar życia

       -2/ + Władysława Piotrowska – greg.

17.00 -1/+ Henryk Sobczyk (24r)

          -2/ + Wanda Galińska

Piątek 25.11

7.00   -1/ + Władysława Piotrowska – greg.

          -2/+ Tadeusz (47r) Irena Bartłomiej Maciejewscy

17.00 o Boże błog. dla p. Kasi organistki w dniu imienin

Sobota 26.11

7.00  + Władysława Piotrowska – greg.

17.00 -1/ + Edward Mariusz Kruk

         -2/ + Mieczysław Małgorzata Kopeć

Niedziela 27.11

7.45 + Zofia Bronisław Henryk Iwańscy Julia Wojciech Ciosk

9.30 -1/ w intencji członków Apostolatu Maryjnego, ich rodzin oraz o rozwój

         tego dzieła

       -2/ + Władysława Piotrowska – greg.

11.00  za parafian

12.30 o Boże błog., zdrowie dla p. Kasi organistki

17.00 + Marian Janus

Intencje 13-20.11

Niedziela 13.11

7.45 + Stefania Władysław Bogusław Janusz Sobota

9.30  + Maria Bolesław Helena Gabryś

       -2/ + Władysława Piotrowska – greg.

11.00  za parafian

12.30 o Boże błog.., zdrowie, szczęśliwą operację dla Alicji

17.00 + Henryk Sokołowski (3r)

Poniedziałek 14.11

7.00  -1/+ Władysława Piotrowska – greg.

        -2/ + Henryk Sokołowski

17.00 + Kazimierz Wegrzyn

Wtorek 15.11

7.00  -1/ + Justyna Helicka – Kumorowska – od mieszk. Sitkówki

        -2/ + Władysława Piotrowska – greg.

17.00 + Genowefa Bielecka – od Iwony i Józefa Dulian

Środa 16.11

7.00 -1/ + Władysława Piotrowska – greg

        -2/+ Antoni Anna Henryk Danuta Wierzbiccy

17.00  + Mieczysław Bujak (14r)

Czwartek 17.11

7.00  + Władysława Piotrowska – greg.

17.00 + Czesław Gołuzd (2r) Marianna Tadeusz Stanisława Jan Ulor

Piątek 18.11

7.00   -1/ + Władysława Piotrowska – greg.

          -2/+ Józef (9r) Krystyna Krzysztof Dziewisz Mieczysław Malarczyk

             Szczepan Dziewisz

17.00

Sobota 19.11

7.00  + Władysława Piotrowska – greg.

17.00 -1/ + Eudokia Piotr Bartoszewicz z r. Galickich Bartoszewiczów

         -2/ + Janina Kazimierz Benerat

Niedziela 20.11

7.45 + Jerzy Rączka

9.30 -1/ + Genowefa Mieczysław Szmatoła Jan Dzik Helena Władysław Dzik

       -2/ + Władysława Piotrowska – greg.

11.00  o Boże błog. dla organistki p. Kasi oraz chórzystów z racji św. Cecylii

12.30 o Boże błog.., zdrowie dla Szymona w 4 urodziny

17.00 + Mieczysław Malarczyk