I Komunia Święta

 

                                                                                                   DEKRET

 

 

W związku ze stanem epidemii, niezależnie od decyzji o ewentualnym jego odwołaniu oraz otwarciu szkół, zarządzam, co następuje:

 

  1. Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej i Rocznicy Pierwszej Komunii Świętej należy organizować w miesiącach powakacyjnych;

 

  1. Termin i forma tych uroczystości będzie uzależniona od decyzji księdza proboszcza, w porozumieniu z rodzicami;

 

  1. Przygotowanie dzieci do Pierwszej Komunii Świętej odbywa się poprzez katechezę domową, na podstawie materiałów wskazanych rodzicom przez proboszcza lub katechetę.

 

                                                                                                   † Jan Piotrowski

                                                                                                  BISKUP KIELECKI

  

W związku z dekretem biskupa kieleckiego I Komunię św. przenosimy na dzień 12 września ( sobota), godz. 11.00.

Wszystkie sprawy dotyczące I Komunii św. i przygotowania do niej w nowej sytuacji będą podawane na tej stronie.

Bardzo proszę rodziców o to, by w każdą niedzielę uczestniczyć we Mszy św. poprzez  media, tj. telewizję, radio, internet.

Materiał do opanowania wskazany przez katechetów.

Kontakt ze mną telefonicznie o każdej porze.

                                                                 proboszcz ks. Jerzy Piwowarczyk