Apostolat Maryjny

Spotkania w ostatnią środę miesiąca o godz. 17.00

W Paryżu 27.IX.1830 roku Niepokalana Dziewica objawiła się św. Katarzynie Laboure i poleciła jej przygotować medalik, którego wzór ukazała:
Matka Boża jednocześnie obiecała „ Wszyscy, którzy go nosić będą, otrzymają wiele łask. Tych, którzy mi ufają, otoczę szczególną opieką.”
Niebawem medalik zyskał miano cudownego. Na medaliku Niepokalana przekazała także słowa najkrótszej modlitwy, z jaką mamy się do Niej zwracać:
„O Maryjo bez grzechu poczęta módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.”

Apostolat Maryjny skupia ludzi świeckich inspirowanych dekretem Soboru Watykańskiego II„O apostolstwie świeckich.” Jest ruchem religijnym mającym charakter publiczny. Skupia osoby, które chcą przez apostolstwo oddać należytą cześć Niepokalanej.
W Parafii św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Kielcach Słowiku, Apostolat Maryjny rozpoczął działalność od listopada 2013 roku. Obecnie Wspólnota nasza liczy 17 osób. Spotykamy się raz w miesiącu (ostatnia środa miesiąca) po Mszy św. i Nowennie do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Spotkania nasze Przebiegają zgodnie z programem zawartym w „Podręczniku formacyjnym Apostolatu Maryjnego”. Odmawiamy Różaniec Biblijny w intencji Apostolatu Maryjnego i chorych, czytamy rozważania, modlimy się w różnych intencjach. Każdy otrzymuje – „Zadania na kolejny miesiąc”. Uczestniczymy w pielgrzymkach do sanktuariów maryjnych, w Zjazdach Diecezjalnych i Dniach Skupienia. W ten sposób pogłębiamy naszą wiedzę religijną i umacniamy się duchowo do dalszej pracy dla Królestwa Bożego.
Rozszerzajmy „Cudowny Medalik”, gdyż mając przy sobie Niepokalaną, mamy wszystko.
Wszystkich chętnych do włączenia się w to dzieło modlitwy i apostolstwa – serdecznie zapraszamy!
Telefon kontaktowy – 501 097 37