Przyjaciele Oblubieńca

„W pokornej służbie” – to hasło rozpoczynającego się roku formacyjnego w naszej Wspólnocie. Rada Generalna rozeznała, by przez najbliższe miesiące wszystkie wspólnoty w szczególny sposób pochylały się nad tematem służby i sposobu jej przeżywania.


Zaproszenie do pokornej służby jest skierowane przez Boga nie tylko do odpowiedzialnych za Wspólnotę, ale także do wszystkich jej członków.

Słowem od Boga do naszej Wspólnoty na najbliższy rok formacyjny jest fragment z 1 P 5, 1-11:
„Starszych więc, którzy są wśród was, proszę, ja również starszy, a przy tym świadek Chrystusowych cierpień oraz uczestnik tej chwały, która ma się objawić: paście stado Boże, które jest przy was, strzegąc go nie pod przymusem, ale z własnej woli, jak Bóg chce; nie ze względu na niegodziwe zyski, ale z oddaniem; i nie jak ci, którzy ciemiężą gminy, ale jako żywe przykłady dla stada. Kiedy zaś objawi się Najwyższy Pasterz, otrzymacie niewiędnący wieniec chwały. Tak samo wy, młodzieńcy, bądźcie poddani starszym!
Wszyscy zaś wobec siebie wzajemnie przyobleczcie się w pokorę, Bóg bowiem pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Upokórzcie się więc pod mocną ręką Boga, aby was wywyższył w stosownej chwili. Wszystkie troski wasze przerzućcie na Niego, gdyż Jemu zależy na was. Bądźcie trzeźwi! Czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący krąży szukając kogo pożreć. Mocni w wierze przeciwstawcie się jemu! Wiecie, że te same cierpienia ponoszą wasi bracia na świecie. A Bóg wszelkiej łaski, Ten, który was powołał do wiecznej swojej chwały w Chrystusie, gdy trochę pocierpicie, sam was udoskonali, utwierdzi, umocni i ugruntuje. Jemu chwała i moc na wieki wieków! Amen.”

Na pierwsze po wakacjach spotkanie zapraszamy w poniedziałek 19 września o godz. 19.00.

http://przyjacieleoblubienca.pl/