Chór

„Kto śpiewa, dwa razy się modli ”.

Jeśli i Ty lubisz śpiewać dołącz do nas już dziś!

Chór przy Parafii Św. Teresy od Dzieciątka Jezus
Zaprasza młodzież i dorosłych w każdy wtorek o godz. 17:30.
(próby chóru odbywają się w kościele)

P R Z Y J D Ź , Z O B A C Z ,
Z A Ś P I E W A J , Z O S T A Ń !
C z e k a j ą n a C i e b i e
– P a n i O r g a n i s t k a
i C h ó r z y ś c i.