Intencje 2.06 – 9.06

Niedziela   2.06                                                               

7.45   + Stanisław Andrzej Józef Janina Krystyna Litwin Jan Anna Antoni Kargul

9.30   + Wacław Gryń

11.00   za parafian

12.30  o Boże błog. dla dzieci, wnuków, prawnuków – od dziadków

17.00  + Stanisław Waroński ( 18 r)

Poniedziałek   3.06 

7.00

17.00  + Czesława Stanisław Ziętal

 Wtorek 4.06

7.00

17.00 o Boże błog. dla Agnieszki i Piotra w 11 roczn. ślubu oraz dla Martyny i Michała w 5 roczn.

Środa 5.06

7.00  

17.00 ZBIOROWA

+ Stanisław Banasik – od rodz. Bieleckich z Pcimia  wraz z synowymi i wnukami

+ Wanda Głogowska – od KR MB Nieust. Pomocy

+ Stefania Stokowiec – od Zenona Burasa z żoną

+ Joanna Rączka ( 3 r) – od córki Iwony z dziećmi

Czwartek  6.06

7.00 

17.00  + Władysław Genowefa Rojek

Piątek  7.06

7.00 o światło Ducha św., przez oręd. NMP, za wstaw. św. Teresy dla ks.

        proboszcza i ks. Arkadiusza z okazji roczn. święceń

17.00 – 1/ + Andrzej Wanda Bartnik Piotr Wroński

            -2/  + Maria ( 3r) Józef Paw

Sobota 8.06

7.00   o Boże błog. dla syna

17.00 dziękczynna za otrzymane dary i owoce z dalszym błog. w dniu urodzin Jakuba Jastrzębskiego

Niedziela  9.06  

7.45   + Anna  Genowefa Jan Andrzej Brzoza

9.30   + Stanisława Jan Jerzy Kowalscy

11.00   + Maria Olszewska – od męża, dzieci i wnuków

12.30  -1/ o Boże błog. dla Marysi w 2 urodziny

          -2/ o Boże błog., zdrowie, potrzebne łaski za wstaw. NMP dla Aliny i Marka w 33 roczn. ślubu

17.00  + Tadeusz Bartkiewicz Józef Stoch

Intencje 26.05 – 2.06

Niedziela  26.05                                                                                                               7.45 + Mieczysław Malarczyk

9.30  o zdrowie, Boże błog. dla Krzysztofa w 60 urodziny– od żony, dzieci i

          wnuków

11.00  -1/ za parafian

           -2/  o łaskę przebaczenia grzechów i wieczne zbawienie dla Katarzyny i Czesława Bednarczyków, Bronisławy, Stanisława Galińskich

12.30  o Boże błog. dla członkiń KR  M B Jana Pawła II

17.00+ Grzegorz Kędzior                              

Poniedziałek  27.05                                                                                                         7.00  -1/+ Stanisława Jan Ulor Czesław Marianna Tadeusz Gołuzd

         -2/ dziękczynna z prośbą o Boże błog., opiekę NMP dla rodziny Hajduków i Moorów

17.00  + Stanisław Genowefa Buras Marianna Antoni Rozpara

 Wtorek 28.05

7.00  + Władysław Marian Tadeusz Wiktoria Dereń

17.00 + Helena Ryszard Marian Ziętal

Środa 29.05

7.00  + Magdalena Kobus ( im)

17.00 ZBIOROWA

+ Magdalena Antoni Adamczyk

+ Stanisław Banasik – od sąsiadów: Baryckich, Koczotowskich, Lesiów,

    Domagałów

+ Wanda Głogowska – od syna Janusza

+ Stefania Stokowiec – od apostolatu Maryjnego

+ Aniela Wacław Wiesław Wiatrowscy Andrzej Wołowiec

+ Regina Marian Frączkowie Eugeniusz Głogowski

+ Jan Maria Szostak

w pewnej Intencji

Dziękczynna za szczęśliwe pokonanie choroby nowotworowej Kuby

Czwartek  30.05   Boże Ciało

7.45   + Krystyna Jan Szmalec z r. Szmalec Chatys

9.30   o Boże błog., opiekę NMP dla dzieci, wnuczek z rodzinami i prawnuków

11.00 -1/ za parafian

          -2/ w intencji Szczepana

16.00  ślubna

17.00  w 40 urodziny Damiana i w 1 roczn. urodzin Nikodema – od żony i mamy

Piątek  31.05

7.00 + Stefania Stokowiec – od uczestników pogrzebu

17.00 – 1/ w intencji bierzmowanych – ks. biskup Andrzej Kaleta

            -2/  + Alina Władysław Janaszek

Sobota 1.06

7.00   o Boże błog. dla wnucząt: Anastazji, Mai, Adama, Weroniki

17.00 + Genowefa Władysław Czesław Kanarek Stanisław  Władysława Wojda

            Aleksander Sójka

Niedziela2.06                                                                                                                   7.45   + Stanisław Andrzej Józef Janina Krystyna Litwin Jan Anna Antoni Kargul

9.30   + Wacław Gryń

11.00   za parafian

12.30  o Boże błog. dla dzieci, wnuków, prawnuków – od dziadków

17.00  + Stanisław Waroński ( 18 r)

Intencje 19.05 – 26.05.2024

Niedziela   19.05                                                         

7.45 + Stanisław Andrzej Józef Janina Krystyna Litwin Jan Anna Antoni Kargul

9.30  o Zdrowie, Boże błog. dla Członkiń KR MB Częst. i dla ich rodzin

11.00  Rocznica I Komunii św.

12.30  o Boże błog. dla Darii i jej rodziny

17.00  + Zofia Bronisław Henryk Iwańscy Helena Stefan Molenda Władysława Kanarek

Poniedziałek  20.05                                                                                                         7.00 + Julianna Stefan Zdzisław Władysław Anna Wnuk

17.00  + Władysława Henryk Kuta

 Wtorek 21.05

7.00 + Wanda Głogowska

17.00 + Irena Władysław Jeżewscy Janina Roman Piwowarczyk Maria Seweryn

Środa 22.05

7.00 + Helena Kaczmarczyk

17.00 ZBIOROWA

+ Marianna Lis Anna Jan Borek

+ Stanisław Banasik – od Marii Marianny Kuta

+ Justyna Helicka – Kumorowska ( 45 r) – od rodziców i rodzeństwa, dzieci z

     mężem

+ Stefania Stokowiec – od chóru

+ Maria Jan Szostak

Czwartek  23.05

7.00   o Boże błog. dla Anny i Piotra Kempów – od Apostalatu Maryjnego

17.00 + Jerzy Stanisław Piotr Andrzej Bartnik

Piątek  24.05

7.00 o Boże błog., zdrowie dla Ireny w 75 urodziny

17.00 + Janusz Haudek – od żony z dziećmi

Sobota 25.05

7.00  + Danuta Antoni Halina Janusz Bieńkowscy Bożena Jołda

17.00 + Kazimiera Jerzy Dereń Genowefa Józef Kruk Edward Majchrzyk

Niedziela   26.05    

7.45 + Mieczysław Malarczyk

9.30  o zdrowie, Boże błog. dla Krzysztofa w 60 urodziny– od żony, dzieci i

          wnuków

11.00  -1/ za parafian

           -2/  o łaskę przebaczenia grzechów i wieczne zbawienie dla Katarzyny i

                 Czesława Bednarczyków, Bronisławy, Stanisława Galińskich

12.30  o Boże błog. dla członkiń KR M B Jana Pawła II

17.00  + Grzegorz Kędzior