Ogłoszenia parafialne 15.03.2020

1….. W czwartek Uroczystość Św. Józefa – Oblubieńca NMP. Niech to święto będzie przypomnieniem dla mężczyzn, zwłaszcza ojców i mężów, że Bóg nakłada na nich odpowiedzialne i piękne zadanie i daje im siłę do jego wypełnienia.

 

2… Dziękujemy mieszkańcom Zagród po drugiej stronie basenu za sprzątanie kościoła. Bóg zapłać.

3…. W związku z zaistniałą sytuacją rozprzestrzeniania się koronowirusa w Polsce i Europie odwołujemy rekolekcje wielkopostne. Jednocześnie codziennie w okresie Wielkiego Postu w godz. 6.30 – 7.30 oraz w godz. 16.30-17.30 księża będą dyżurować w konfesjonale. W najbliższą sobotę od godz. 9.00 do godz. 17.00 zapraszamy na indywidualną adorację Najświętszego Sakramentu. W tym czasie będziemy mogli przystąpić do spowiedzi.

4…..  Radio Em Kielce będzie transmitowało dodatkowo Mszę święta z Bazyliki Katedralnej w niedzielę o 7.30 (oprócz tej o godz. 11.00). W poniedziałek i wtorek (16-17.03) będą też transmitowane rekolekcje wielkopostne o godz. 6.30 i 9.00.  

 

5….  Przez najbliższe 2 tygodnie  są odwołane wszelkie spotkania z młodzieżą, ministrantami oraz Droga Krzyżowa dla dzieci.

 

6… W tym tygodniu w ciągu dnia nasz kościół będzie otwarty. Zapraszamy do gorliwej modlitwy osobistej.

 

7….Codziennie od 14 marca 2020 r. w kościołach naszej diecezji o godz. 20.30 duszpasterze (wraz z osobami konsekrowanymi) będą odmawiać modlitwę różańcową  o oddalenie pandemii koronawirusa. Jest to modlitwa bez udziału ludu.

 

7….Prosimy  o korzystanie  z oficjalnej strony diecezji kieleckiej –  www.diecezja.kielce.pl

 

8….Zgodnie z dekretem Biskupa Kieleckiego zachęcamy tych, którzy pozostają w domach do udziału w Eucharystiach transmitowanych z kościołów naszej diecezji.

                                                                                                                                                             Kielce, dnia 13 marca 2020 r.    

Nr OA – 38/20

                                                                                                                                                                            DEKRET

           W związku z rosnącym zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa w Polsce, mając na względzie troskę o życie i zdrowie wiernych na terenie Diecezji Kieleckiej, kierując się normą kan. 87 § 1, kan. 1245 i kan. 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego
z 1983 r., niniejszym udzielam dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br. następującym wiernym:

 

  1. osobom w podeszłym wieku,
  2. osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura itp.),
  3. dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
  4. osobom, które czują obawę przed zarażeniem.

         

          Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie polecam, aby osoby korzystające z niniejszej dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie oraz w duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez udział we Mszy Świętej transmitowanej za pośrednictwem radia, telewizji lub internetu.

Jednocześnie wprowadzam jako obowiązujące na terenie Diecezji Kieleckiej Zarządzenie nr 1/2020 Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski z dnia 12 marca 2020 r.

                                                                                                            † Jan Piotrowski

                                                                                                          BISKUP KIELECKI

     Ks. Adam Perz

KANCLERZ KURII