Ogłoszenia 4.04.2021 – Wielkanoc

Po czterdziestodniowym Wielkim Poście uroczyście i radośnie zawołaliśmy ,, Alleluja’’. Zmartwychwstanie Chrystusa to zwycięstwo miłości nad złem, zwycięstwo nadziei nad rozpaczą, zwycięstwo ufności nad goryczą. Niech Zmartwychwstały Pan, Drodzy parafianie, daje Wam wszystkim, siły, mocy i łaski w tym trudnym czasie pandemii, tchnie w was wiarę, nadzieję i miłość. Niech umacnia Was w ufnej  cierpliwości, której tak bardzo potrzebujemy. Szczęść Boże.

***… Dziękuję wszystkim zaangażowanym w przygotowanie Wielkiego Tygodnia, Triduum Paschalnego , Wielkanocy  ks. Arkadiuszowi, organistce p. Katarzynie, p. Piotrowi i Annie Rączkom, ministrantom , wszystkim, którzy przez uczestnictwo, zaangażowanie, złożone ofiary i wieloraką pomoc przyczynili się do  przeżycia tych świąt. Bóg zapłać za ofiary na kwiaty do grobu Pańskiego.

1…. W Wielkanoc i w Poniedziałek  Wielkanocny  o godz. 13.30 i 18.00 będziemy udzielać Komunii św. w naszym kościele tym, którzy uczestniczyli we Mszy św. poprzez media, czyli telewizję, radio, czy Internet.

2….W Poniedziałek Wielkanocny tradycyjnie taca zbierana jest na Katolicki Uniwersytet Lubelski.

3…. Osiem pierwszych dni okresu Wielkanocy stanowi Oktawę Paschy. Obchodzi się je jako uroczystości Pańskie.

4…W piątek w oktawie Wielkanocy nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

5….Zgodnie z pragnieniem Jezusa przekazanym s. Faustynie II Niedzielę Wielkanocną obchodzić będziemy jako Niedzielę Miłosierdzia Bożego. Jest to Święto Patronalne Caritas. Za tydzień będziemy mogli wesprzeć ofiarami do puszek naszą Caritas Diecezjalną, która prowadzi hospicja dla chorych, domy opieki dla starszych, schroniska dla bezdomnych, świetlice dla dzieci i wiele różnych dzieł na rzecz ubogich. Serdecznie zachęcamy do modlitwy i wspierania dzieł chrześcijańskiego miłosierdzia realizowanych przez Caritas Kielecką.

6… Bóg zapłać mieszkańcom ulic Ustronie i Tarasowa za ofiary na kwiaty do grobu Pańskiego.