Ogłoszenia 29.10.2023 – 30 Niedziela Zwykła

**** W liturgii w tym tygodniu:

– w sobotę wspomnienie św. Karola Boromeusza, biskupa

1….. W poniedziałek na Mszę św. i spotkanie formacyjne zaprasza Apostolat Maryjny.

2… W środę  przeżywamy Uroczystość Wszystkich Świętych. Jest to święto nakazane, tzn. mamy obowiązek uczestniczenia we Mszy św. Uczyńmy to na cmentarzu, bądź w kościele. W naszym kościele Msze św. o godz. : 7.45,  9.30,  11.00.

3…..W czwartek  Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych /Dzień Zaduszny/. Msze św. o godz. : 7.45… 9.30  i 17.00. Po Mszy św. o  godz. 17.00 – procesja  z pięcioma stacjami wokół kościoła. Po każdej stacji  wypominki oraz dziesiątek różańca.  Wierni, którzy pobożnie nawiedzą cmentarz i pomodlą się za zmarłych mogą uzyskać i ofiarować za zmarłych cierpiących w czyśćcu odpust zupełny w dniach od 1 do 8 listopada. Pozostałe warunki to: odmówienie Ojcze nasz, wierzę w Boga, przystąpienie do Komunii św. i modlitwa w intencji sprawy, którą Ojciec św. nosi w swoim sercu.

4… W pierwszy piątek miesiąca nabożeństwo do Serca Jezusowego o godz. 17.00. Po Mszy św. wystawienie Najśw. Sakramentu, wypominki jednorazowe i modlitwa za zmarłych w tym roku naszych parafian. Zapraszamy do modlitwy. Po Mszy św. spotkanie z Kołami Różańcowymi.

5…W   sobotę – pierwszą miesiąca zapraszamy na Mszę św. o godz. 7.00 i nabożeństwo wynagradzające składane Niepokalanemu Sercu Maryi. Zapraszamy do modlitwy czcicieli Matki Bożej.

6…. W przyszłą niedzielę o godz. 12.30 ks. bp Marian Florczyk sprawując Eucharystię dokona podsumowania wizyty kanonicznej w parafii, która odbywa się co 5 lat. Na Tę Mszę św. zapraszamy wszystkie grupy parafialne,  chórzystów, Koła różańcowe, Margaretki, apostolat, ministrantów. Po Mszy św. ks. biskup spotka się z tymi grupami.

7… Od 2 do 8 listopada po Mszy św. o godz. 17.00 będziemy się modlić koronką do Bożego Miłosierdzia w intencji zmarłych wyczytywanych w wypominkach jednorazowych.

8… Zasady dotyczące otrzymywania odpustów.

Odpust za zmarłych:

§ 1. udziela się odpustu zupełnego wiernemu, który aplikuje się tylko za dusze w Czyśćcu, gdy:

1. w poszczególne dni od 1 do 8 listopada, pobożnie nawiedzi się cmentarz i pomodli się, także w sposób myślny, za zmarłych;

2. w dniu, w którym obchodzi się Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych nabożnie nawiedzi się kościół lub kaplicę i odmówi się Modlitwę Pańską i Wierzę w Boga

§ 2. Udziela się odpustu częściowego wiernym, który aplikuje się tylko za dusze w Czyśćcu, gdy:

1. pobożnie nawiedzi się cmentarz i pomodli się, także w sposób myślny, za zmarłych;

2. pobożnie odmówi się Jutrznię lub Nieszpory z Oficjum za zmarłych lub inwokację Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, …

*** – Aby otrzymać odpust zupełny, oprócz wykluczenia przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, także lekkiego, konieczne jest wykonanie czynu obdarzonego odpustem i spełnienie trzech warunków: spowiedź sakramentalna, komunia eucharystyczna i modlitwa według intencji Ojca Świętego.

*** – Z jedną spowiedzią sakramentalną można zyskać kilka odpustów zupełnych, podczas gdy z jedną Komunia Świętą i jedną modlitwą według intencji Ojca Świętego zyskuje się tylko jeden odpust zupełny.

*** – te trzy warunki mogą być wykonane kilka dni przed lub po wypełnieniu czynu obdarzonego odpustem[1]. Jednakże zaleca się, aby Komunia Święta i modlitwa według intencji Ojca Świętego były w dniu, którym wykonuje się przewidziany czyn obdarzony odpustem.

***– Jeśli jest brak pełnej dyspozycji albo nie został wypełniony w pełni czyn obdarzony odpustem i nie zostały spełnione trzy warunki, zyskuje się tylko odpust częściowy.

*** – Wypełnia się w pełni warunek modlitwy według intencji Ojca Świętego omawiając według własnej intencji jeden raz Modlitwę PańskąOjcze nasz…” i jeden raz Pozdrowienie Anielskie „Zdrowaś Maryjo…”. Pozostawia się w sposób wolny każdemu wiernemu, aby odmówił jakąkolwiek inną modlitwę według własnej pobożności.