Ogłoszenia 28.03.2021 – Niedziela Palmowa

1…. W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną w naszym kościele może przebywać najwyżej 9 osób. Obowiązują zasady zakrywania nosa i ust maseczką, odległość 1,5 m oraz dezynfekcja rąk. Prosimy o dostosowanie się do tych przepisów.

2…  Osoby zamawiające Mszę św. oraz członkowie ich rodzin w pierwszej kolejności mają prawo przebywać w kościele. Inne osoby w miarę wolnych miejsc.

3…… Dziś Niedziela Palmowa, upamiętniająca uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy. Rozpoczynamy również Wielki Tydzień, który został ustanowiony w celu przeżycia przez Kościół Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa Pana. Przeżyjmy ten czas, mimo wielu ograniczeń po chrześcijańsku, w łączności z całą wspólnotą Kościoła, pojednani z Bogiem i bliźnimi, pełni nadziei.

4….. W czwartek Mszą Wieczerzy Pańskiej sprawowanej o godz. 17.00 rozpoczniemy Święte Trzy Dni Paschalne, które trwają aż do Niedzieli Zmartwychwstania. Czas ten jest szczytem całego roku liturgicznego.

                        W Wielki Czwartek po Mszy św. odbywa się przeniesienie Najśw. Sakramentu do ołtarza wystawienia, zwanego również ciemnicą. Adoracja Najśw. Sakramentu do godz. 24.00

                            W Wielki Piątek zgodnie z bardzo starą tradycją nie sprawuje się Mszy św. Liturgię Wielkiego Piątku rozpoczniemy o godz. 17.00. Droga Krzyżowa o godz. 16.30  Na liturgię Wielkiego Piątku składa się : Ewangelia o Męce Pańskiej, adoracja Krzyża, Komunia św., przeniesienie Najśw. Sakramentu do Grobu Pańskiego. Zapraszamy do indywidualnej adoracji Najśw. Sakramentu do godz. 24.00. Wielki Piątek to dzień postu ścisłego.

W Wielki Czwartek i w Wielki Piątek wieczorem będzie można skorzystać z sakramentu pokuty.

                        W Wielką Sobotę błogosławieństwo pokarmów o godz. 9.00, 10.00,  11.00, 12.00 odbędzie się na zewnątrz kościoła z zachowaniem wszelkich przepisów sanitarnych.

              W sobotę Mszą Wigilii Paschalnej o godz. 19.00 rozpoczniemy  obchody Zmartwychwstania Pańskiego. W czasie Eucharystii odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych. Procesja rezurekcyjna z udziałem tylko kapłanów i asysty.

 W Wielki Piątek i w Wielką Sobotę kościół będzie otwarty przez cały dzień.

                        W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego i w Poniedziałek Wielkanocny Msze św. tak jak w każdą niedzielę.

5….Z wytycznych Kurii Diecezjalnej w Kielcach dotyczących Komunii św. w Wielkim Tygodniu

…….W czasie epidemii na indywidualną prośbę wiernego należy udzielać Komunii św. poza Mszą, zwłaszcza przy okazji spowiedzi indywidualnej.

……Istnieje możliwość, aby wierni, którzy łączą się duchowo ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisję za pośrednictwem komunikatorów, mogli w wyznaczonych godzinach poza liturgią przyjąć Komunię św. w kościele. Dlatego w naszym kościele będziemy udzielać Komunii św. takim chętnym osobom w Wielkanoc i w Poniedziałek Wielkanocny o godz. 13.30 i 18.00.

…..Od Wielkiego Czwartku aż do wieczora Wielkiej Soboty Komunia Święta poza liturgią jest zabroniona.

…..Komunię św. można przyjmować w postawie stojącej lub klęczącej, do ust bądź na rękę, jeśli nie ma zagrożenia umyślnego znieważenia Najświętszego Sakramentu.

5… Dziękujemy za ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego. Bóg zapłać mieszkańcom: – ul.   Zalesia, Olkuskiej, Zagrabowickiej i Charsznickiej oraz osobom indywidualnym.

Numer konta parafialnego      56 1240 1372 1111 0010 4652 1023