Ogłoszenia 22.03.2020

1…..W związku z rosnącym zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa w Polsce ks. biskup Jan Piotrowski udziela dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br. następującym wiernym:

– osobom w podeszłym wieku,

– osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura itp.),

– dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,

– osobom, które czują obawę przed zarażeniem.

          Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem.

          Jednocześnie poleca, aby osoby korzystające z niniejszej dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie oraz w duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez udział we Mszy Świętej transmitowanej za pośrednictwem radia, telewizji lub internetu.

 

2…. Codziennie w okresie Wielkiego Postu w godz. 6.30 – 7.30 oraz w godz. 16.30-17.30 księża będą dyżurować w konfesjonale.

3… Droga Krzyżowa śpiewana w piątek o godz. 16.30, dla młodzieży w piątek o godz. 18.00

4….    Są odwołane wszelkie spotkania z młodzieżą, ministrantami oraz Droga Krzyżowa dla dzieci.

 

5… W tym tygodniu w ciągu dnia nasz kościół będzie otwarty. Zapraszamy do gorliwej modlitwy osobistej.

 

6….Codziennie  w kościołach naszej diecezji o godz. 20.30 duszpasterze (wraz z osobami konsekrowanymi) będą odmawiać modlitwę różańcową  o oddalenie pandemii koronawirusa. Jest to modlitwa bez udziału ludu.

 

7…. Wolontariusze Straży Pożarnej świadczą pomoc w dowozie żywności oraz leków osobom pozostającym w domach. Zgłoszenia pod nr tel.  502 429 800. Strażacy wolontariusze chcący pomóc w akcji mogą dołączyć do grona wolontariatu.

 

8…. Na razie terminy I Komunii św. i bierzmowania pozostają bez zmian.

 

9…. Od dziś możemy nabywać baranki Caritas, które zgodnie z tradycją umieszczamy w koszyku wielkanocnym z tzw. „święconką”. Baranki wykonane są z białej czekolady. Dochód z ofiar za baranki przeznaczony zostanie na dofinansowanie kolonii i dożywiania dla dzieci z rodzin ubogich. Cena minimalna baranka to 5 zł.

 

 

 

 

 

 

Nr OA – 41/20                                                                                       Kielce, dnia 20 marca 2020 r.

 

 

Komunikat

 

 

Drodzy Diecezjanie wraz ze swoimi duszpasterzami,

 

od 1998 r., w odpowiedzi na apel św. Jana Pawła II zawarty w encyklice Evangelium vitae, Uroczystość Zwiastowania Pańskiego obchodzona jest w Kościele w Polsce jako Dzień Świętości Życia. Fiat Maryi, wypowiedziane w Nazarecie, było pełną wiary odpowiedzią na Bożą propozycję, że zostanie Matką Jezusa Chrystusa, Bożego Syna.

Każde ludzkie życie jest darem Bożej miłości, który urzeczywistnia się poprzez współpracę Boga z człowiekiem. Bardzo serdecznie zachęcam wszystkich do modlitwy o ochronę każdego poczętego życia i troskę o jego duchowy i fizyczny rozwój. Niech nasza wspólna modlitwa w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego
o godz. 20.30 złączy nas we wspólnotę, która kocha życie i pragnie dla niego Bożego błogosławieństwa.

Niech Matka Najświętsza wyprasza wszystkim Boże błogosławieństwo,
a szczególnie małżonkom oczekującym potomstwa i rodzinom naszej diecezji.

 

Z darem błogosławieństwa i modlitwą

 

 

 

     Wasz Biskup

 

† Jan Piotrowski

 

 

_________________________________________________

KURIA DIECEZJALNA W KIELCACH

 

 

      Ks. Dariusz Gącik

WIKARIUSZ GENERALNY