Ogłoszenia 19.02.2023 – 7 Niedziela Zwykła

1….Środą Popielcową rozpoczynamy Okres Wielkiego Postu, który służy przygotowaniu do obchodów Świąt Wielkiej Nocy. Według Katechizmu Kościoła Katolickiego czasem pokuty jest Wielki Post i każdy piątek w ciągu roku. W nadchodzącym czasie pokutę czynimy przez : post zwłaszcza w piątki, modlitwę i jałmużnę czyli czyny miłosierdzia wobec potrzebujących. W kościele po prawej stronie od wejścia znajduje się puszka z napisem ,, jałmużna’’ do której możemy składać ofiary na rzecz potrzebujących naszej parafii. Przeżyjmy ten czas w skupieniu, wyciszeniu, abyśmy z większą radością oczekiwali Wielkanoc. Pomocą w dobrym przeżyciu Wielkiego Postu są: Gorzkie Żale i Droga Krzyżowa.

  • Gorzkie Żale w niedziele  o godz. 16.30
  • Droga Krzyżowa dla dzieci w czwartki o godz. 16.30
  • Droga Krzyżowa  dla dorosłych w piątki o godz. 16.30
  • Droga Krzyżowa dla młodzieży i dorosłych w piątki o godz. 18.00

2…..W Środę Popielcową Msze św. z posypaniem głów popiołem o godz. 7.45,  9.30,  17.00, 18.30. Jest to dzień ścisłego postu. Pamiętajmy, że istotą postu jest nawrócenie, czyli – jak powie prorok Izajasz – ,, uniżenie duszy przed Bogiem’’.

3….. Za udział w Gorzkich Żalach i Drodze Krzyżowej można uzyskać odpust zupełny. Warunkami są: przystąpienie do Komunii św. i modlitwa w intencjach, które Ojciec św. nosi w swym sercu.

4….. W czwartek na Mszę św. o godz. 17.00 i spotkanie formacyjne zaprasza Apostolat Maryjny.

5…W niedzielę 19 lutego br. rozpocznie się 56. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu pod hasłem „Ku trzeźwości z Kościołem”. Trwać będzie do soboty 25 lutego jako duchowe przygotowanie do owocnego przeżycia Wielkiego Postu.

Duszpasterstwo Trzeźwości  zaprasza na Nabożeństwo Drogi Krzyżowej w intencji trzeźwości, które rozpocznie się o godzinie 18.00 – 24 lutego 2023 r. w kościele parafialnym pw. Św. Wawrzyńca w Nowej Słupi.

W Bazylice Mniejszej na Świętym Krzyżu o godzinie 20.30 zostanie odprawiona Msza Święta pod przewodnictwem ks. bp. Jan Piotrowskiego. Rozważania do poszczególnych stacji poprowadzą trzeźwiejący alkoholicy.

Szczegóły na stronie internetowej: http://www.trzezwosc.diecezja.kielce.pl

6….KOMUNIKAT

Podejmujemy apel ks. abp. Stanisława Gądeckiego, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, wystosowany z racji pierwszej rocznicy agresji rosyjskiej na Ukrainę, i zwracamy się do wszystkich wiernych świeckich i duchownych Diecezji Kieleckiej z prośbą, aby w piątek 24 lutego br. we wszystkich kościołach modlić się o sprawiedliwy pokój w Ukrainie, a w niedzielę 26 lutego br. po każdej Mszy św. zorganizować zbiórkę środków finansowych na pomoc ofiarom wojny. Zebrane środki można przekazać na konto Caritas Diecezji Kieleckiej (ING – Bank Śląski nr 21 1050 1416 1000 0005 0011 5811 z dopiskiem „Pomoc dla Ukrainy”) lub do kasy Caritas. Następnie zostaną one przeznaczone na pomoc ofiarom wojny za pośrednictwem Caritas Polska.

Prosimy także o odczytanie Apelu Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski w związku z pierwszą rocznicą agresji rosyjskiej na Ukrainę” w niedzielę 19 lutego br. w ramach komunikatów duszpasterskich. Materiały do wykorzystania duszpasterskiego można znaleźć na stronie internetowej Caritas Polska pod adresem: caritas.pl/rokpomocy.

    Z darem modlitwy  Biskupi Kieleccy

APEL
PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI
W ZWIĄZKU Z PIERWSZĄ ROCZNICĄ AGRESJI ROSYJSKIEJ NA UKRAINĘ

W piątek 24 lutego br. minie rok od zbrodniczej napaści Rosji na Ukrainę. Do tej pory wojna pochłonęła setki tysięcy osób, nie tylko żołnierzy, ale również cywilów, w tym kobiety, dzieci i osoby starsze. Miliony osób straciły domy i zostały zmuszone do ucieczki w poszukiwaniu pomocy i bezpiecznego schronienia.

W ewangelicznym geście miłosiernego samarytanina, otworzyliśmy z hojnością nasze domy i serca. Granice Polski przekroczyło 8,5 mln uchodźców wojennych, a duża część z nich znalazła w naszej ojczyźnie pomoc i schronienie. Osoby prywatne oraz instytucje przystąpiły do niesienia pomocy potrzebującym.

Kościół w Polsce, za pośrednictwem Caritas Polska i Caritas diecezjalnych udzielił wsparcia w różnej formie ponad 2 mln uchodźców. Wartość pomocy w postaci udzielenia schronienia, posiłków, paczek żywnościowych i darów rzeczowych oraz wsparcia integracyjnego wyniosła ok. 337 mln zł. Od pierwszych dni wojny Caritas udziela wsparcia rzeczowego w Ukrainie, wysyłając transporty pomocy humanitarnej o wartości ok. 260 mln zł.

Po roku bohaterskiej obrony Ukrainy wojna trwa nadal, przynosząc kolejne ofiary i dalsze zniszczenia. Ukraińcy wciąż potrzebują naszej pomocy. Z tego powodu, zwracam się z apelem do księży biskupów, kapłanów, osób życia konsekrowanego i wszystkich wiernych świeckich, aby w piątek 24 lutego br. we wszystkich kościołach w Polsce wznieść modlitwy w intencji sprawiedliwego pokoju w Ukrainie, a w niedzielę 26 lutego br., po każdej Mszy Świętej,  zorganizować zbiórkę środków finansowych, które za pośrednictwem Caritas Polska, zostaną przeznaczone na pomoc ofiarom wojny.

Ufam, że dzięki modlitwie – już wkrótce – będziemy cieszyć się sprawiedliwym pokojem w Ukrainie, a dzięki naszemu wsparciu materialnemu, żaden z naszych braci i sióstr Ukraińców nie pozostanie bez pomocy.

+ Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski