Ogłoszenia 12.03.2023 – 3 Niedziela Wielkiego Postu

1… Dziękujemy rekolekcjoniście, ks. Łukaszowi Zygmuntowi za obecność w naszej wspólnocie, za modlitwę i głoszone Słowo Boże.

                    Program rekolekcji 12 – 14 marca

Niedziela 12.03.

         7.45   Msza św. z nauką ogólną

9.30   Msza św. z nauką ogólną

11.00 Msza św. z nauką ogólną

12.30 Msza św. z nauką ogólną

17.00 Msza św. z nauką ogólną

Poniedziałek 13.03.

            9.30   Msza św. z nauką ogólną

11.00 Msza św. z nauka ogólną

17.00 Msza św. z nauką ogólną

Wtorek 14.03

           9.30   Msza św. z nauką ogólną

11.00 Msza św. z nauka ogólną

17.00 Msza św. z nauką ogólną

                Spowiedź

 9.00 – 12.00 oraz 16.00-18.00

2…. W sobotę 1 kwietnia w godzinach dopołudniowych chcemy wyjechać autokarem do Nowej Słupi i stamtąd udać się na Drogę Krzyżową  na Święty Krzyż. Tam będziemy uczestniczyć we Mszy św. oraz ucałujemy relikwie Krzyża Świętego.  Od dziś prowadzimy zapisy na tę  Drogę Krzyżową.

3…..Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej wraz z Parafią Katedralną zaprasza w środę 15 marca  o godz. 18.45  do Bazyliki Katedralnej na spotkanie w formie świadectwa z Janem Sobierajskim reżyserem filmu „Powołany”.  Zachęcamy wiernych do obejrzenia tego filmu ewangelizacyjnego na kanale YouTube. Spotkał się on z bardzo dobrym przyjęciem widzów. W ciągu 10 miesięcy obejrzało go blisko 3 miliony osób.

Ks. Jacek Malewski  Asystent diecezjalny Akcji Katolickiej

4…..Od dziś możemy nabywać baranki Caritas, które zgodnie z tradycją umieszczamy w koszyku wielkanocnym z tzw. „święconką”. Baranki wykonane są z białej czekolady. Dochód z ofiar za baranki przeznaczony zostanie na wsparcie  dzieci z rodzin ubogich, a także dzieci z Ukrainy. Cena minimalna baranka to 7 zł.

5….. Z naszej wspólnoty odeszli do wieczności zmarli: Michał Reczyński i Krystyna Chałupka. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…..

6……KOMUNIKAT ,, Drodzy Diecezjanie!

            Z wielkim entuzjazmem i wdzięcznością Panu Bogu przyjęliśmy informację, że kardynał Karol Wojtyła został następcą św. Piotra jako Jan Paweł II. Jego wieloletnia posługa apostolska przynosiła Polakom tak wiele nadziei, która dała początek długiej drodze do wolności i niepodległości. Z daru Jego osoby skorzystał cały świat, szczególne w wymiarze duchowym, ponieważ Jan Paweł II upomniał się o godność każdego człowieka, a wyraził to w pierwszej programowej encyklice Redemptor hominis, nauczając, że człowiek jest drogą Kościoła.

            Dziś, po latach od tamtych wydarzeń, oraz kilkunastu latach od Jego śmierci, jesteśmy świadkami niewybrednych i pełnych nienawiści ataków na Jego Osobę. Lekceważy się Jego przesłanie, a jednocześnie manipuluje całym społeczeństwem, aby przyłączyło się do tych ataków nienawiści. Dla nas wiernych i Pasterzy Kościoła katolickiego jest rzeczą obrzydliwą być świadkiem takich zachowań. W tej sytuacji nie tyle ważnym jest pytanie, kto to robi, ile, dlaczego tak robi.

            W klimacie takich zachowań zapraszam wiernych i pasterzy Kościoła Kieleckiego, aby modlili się za prześladowców św. Jana Pawła II. Jednocześnie łącząc się solidarnie z „Oświadczeniem Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski w związku z publikacjami dotyczącymi Metropolity Krakowskiego Kard. Karola Wojtyły”, proszę o odczytanie Jego tekstu we wszystkich kościołach i kaplicach naszej diecezji w niedzielę 12 marca 2023 r.

                                       Wasz Biskup † Jan Piotrowski

Oświadczenie Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski w związku z publikacjami dotyczącymi Metropolity Krakowskiego kard. Karola Wojtyły.

Święty Jan Paweł II to jeden z najwybitniejszych papieży i największych Polaków. Jego papieskie przepowiadanie, apostolskie wizyty, a także wysiłki dyplomatyczne przyczyniły się do wzrostu duchowego milionów ludzi na całym świecie. Dla nich Papież Polak był i pozostaje moralnym punktem odniesienia, nauczycielem wiary, a także orędownikiem w niebie.

W tym świetle szokujące są próby zdyskredytowania jego osoby i dzieła, podejmowane pod pozorem troski o prawdę i dobro. Autorzy tych dyskredytujących głosów podjęli się oceny Karola Wojtyły w sposób stronniczy, często ahistoryczny, bez znajomości kontekstu, bezkrytycznie uznając tworzone przez Służby Bezpieczeństwa dokumenty za wiarygodne źródła. Nie wzięli przy tym pod uwagę istniejących raportów i opracowań, które rzetelnie ukazują jego słowa i czyny. Członkowie Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski już raz podkreślili (18 listopada 2022 roku), że medialny atak na kard. Karola Wojtyłę, a następnie Papieża Polaka i jego pontyfikat ma swoje głębsze przyczyny.

Chciałbym w tym miejscu wyrazić moje serdeczne podziękowanie tym wszystkim, którzy w ostatnim czasie bronią dziedzictwa i osoby św. Jana Pawła II, który m.in. przyczynił się do wyzwolenia Polski i innych państw spod sowieckiego komunizmu.

To właśnie poczynając od decyzji Jana Pawła II, Kościół podjął zdecydowany wysiłek powołania struktur i opracowania jednoznacznych procedur, by zapewnić bezpieczeństwo dzieciom i młodzieży, należycie ukarać winnych przestępstw seksualnych, a przede wszystkim wspomóc osoby skrzywdzone. Wydając dokument Sacramentorum sanctitatis tutela dla całego Kościoła, który uznaje krzywdę wyrządzoną dziecku w sferze seksualnej za jedno z najcięższych przestępstw, Jan Paweł II zobowiązał wszystkie episkopaty świata do wprowadzenia szczegółowych norm postępowania w takich przypadkach. Była to decyzja ze wszech miar bezprecedensowa i przełomowa.

Obrona świętości i wielkości Jana Pawła II nie oznacza, oczywiście, twierdzenia, że nie mógł on popełniać błędów. Bycie pasterzem Kościoła w czasach podziału Europy na Zachód i blok sowiecki oznaczało konieczność mierzenia się z niełatwymi wyzwaniami. Trzeba też być świadomym tego, że w tamtym okresie obowiązywały, nie tylko w Polsce, inne niż dzisiaj prawa, inna była świadomość społeczna i zwyczajowe sposoby rozwiązywania problemów.

Wzywam zatem wszystkich ludzi dobrej woli, by nie niszczyć wspólnego dobra, a do takiego należy niewątpliwie dziedzictwo Jana Pawła II. Polacy winni pamiętać o błogosławieństwie, jakie Opatrzność dała nam za sprawą tego Papieża.

Warszawa, 9 marca 2023 roku

Abp Stanisław Gądecki Metropolita Poznański,i Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski