Ogłoszenia 11.02.2024 – 6 Niedziela Zwykła

1….Środą Popielcową rozpoczynamy Okres Wielkiego Postu, który służy przygotowaniu do obchodów Świąt Wielkiej Nocy. Według Katechizmu Kościoła Katolickiego czasem pokuty jest Wielki Post i każdy piątek w ciągu roku. W nadchodzącym czasie pokutę czynimy przez : post zwłaszcza w piątki, modlitwę i jałmużnę czyli czyny miłosierdzia wobec potrzebujących. W kościele po prawej stronie od wejścia znajduje się puszka z napisem ,, jałmużna’’ do której możemy składać ofiary na rzecz potrzebujących naszej parafii. Przeżyjmy ten czas w skupieniu, wyciszeniu, abyśmy z większą radością oczekiwali Wielkanoc. Pomocą w przeżyciu Wielkiego Postu są: Gorzkie Żale i Droga Krzyżowa.

  • Gorzkie Żale w niedziele  o godz. 16.30
  • Droga Krzyżowa dla dzieci w czwartki o 17.30
  • Droga Krzyżowa  dla dorosłych w piątki o godz. 16.30
  • Droga Krzyżowa dla młodzieży i dorosłych w piątki o godz. 18.00

2….Za udział w tych nabożeństwach możemy uzyskać odpust zupełny. Warunkami są: przystąpienie do Komunii św. i modlitwa w intencjach, które Ojciec św. nosi w swym sercu. Kto z powodu słusznej przeszkody, np. choroby nie może uczestniczyć w Drodze Krzyżowej zyska odpust zupełny, jeżeli przez pół godziny odda się pobożnemu czytaniu lub rozważaniu Męki Pana Jezusa.

3….W przyszłą 2 niedzielę Wielkiego Postu, zwaną ,, ad gentes’’, od lat wspieramy modlitwą i ofiarami misjonarki i misjonarzy z Polski, którzy posługują na wszystkich kontynentach. Jest to Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami. Dlatego w przyszłą niedzielę po Mszy św. do puszek możemy złożyć ofiarę na ten  cel.

4…..W Środę Popielcową Msze św. z posypaniem głów popiołem o godz. 7.45,  9.30,  17.00, 18.30. Jest to dzień wstrzemięźliwości i ścisłego postu, tzn. obowiązuje  osoby, które ukończyły 14 – rok życia. Pamiętajmy, że istotą postu jest nawrócenie, czyli – jak powie prorok Izajasz – ,, uniżenie duszy przed Bogiem’’.

5….KOMUNIKAT….Solidarność duchowa i materialna z potrzebującymi to odwieczne wyzwanie dla Kościoła. Jej podstawy znajdujemy w przykazaniu miłości Boga i bliźniego: „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25, 40).

          Kościół w Polsce realizuje to przykazanie odpowiadając na potrzeby w krajach ogarniętych wojną, terroryzmem, zapomnieniem i rasową pogardą. Naszej pomocy wciąż oczekuje Ukraina, ale także mieszkańcy „strefy Gazy” w Ziemi Świętej. Niech zatem nasza jałmużna wielkopostna, motywowana miłością chrześcijańską, złożona do puszek w Środę Popielcową, będzie wyrazem solidarności z najbardziej potrzebującymi.

Drodzy Diecezjanie, łącząc się z Wami we wspólnej modlitwie wielkopostnej, zapraszam do ofiarności na ten cel.

 Z pasterskim błogosławieństwem Wasz Biskup  † JAN PIOTROWSKI

6…..Komunikat…..W niedzielę 11 lutego br. rozpocznie się 57. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu pod hasłem: „Trzeźwość polską racją stanu”.

W piątek 16 lutego, serdecznie zapraszam na Nabożeństwo Drogi Krzyżowej w intencji trzeźwości, które rozpocznie się o godzinie 18.00, w kościele parafialnym pw. Św. Wawrzyńca w Nowej Słupi. W Bazylice  na Świętym Krzyżu o godz.  20.30  Msza Święta pod przewodnictwem ks. bp. Andrzeja Kalety. Rozważania do poszczególnych stacji poprowadzą trzeźwiejący alkoholicy.

Szczegóły na stronie internetowej: http://www.trzezwosc.diecezja.kielce.pl

Proszę Wszystkich o modlitwę w intencji trzeźwości.

Z darem modlitwy Duszpasterz Trzeźwości Diecezji Kieleckiej Ks. Kamil Banasik